Khóa học luyện thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Căn Bản tại Vũng Tàu CHUẨN KỸ NĂNG MỚI 4.0

Table of Contents

Hay trước đây còn gọi là chứng chỉ CCA, đây là chứng chỉ quốc gia của Bộ GD & ĐT do Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh cấp, giá trị toàn quốc, thời hạn vĩnh viễn.
Nội dung học có phần Thực Hành và Lý Thuyết trắc nghiệm, kiến thức bao gồm: Ms Windows, Ms Word Cơ Bản, Ms Excel Cơ Bản, Ms PPoint Cơ Bản, Internet, Mail.

chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin căn bản

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin căn bản

Sau khi hoàn thành khóa học, kết quả học viên sẽ đạt được:

 • Chứng Chỉ Công Nghệ Thông Tin Cơ Bản.
 • Sử dụng Windows để quản lý dữ liệu, phục vụ việc học tập, nghiên cứu, giải trí.
 • Dùng Word để tạo các tài liệu, văn bản, hợp đồng, báo cáo trong công việc hằng ngày.
 • Khai thác Excel để tính toán, xử lý, phân tích và thống kê số liệu, lập biểu đồ.
 • Dùng PPoint để thiết kế các Slide thuyết trình phục vụ cho việc báo cáo, hội họp, dự án.

Đăng ký thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Căn Bản

 • Đăng ký và thi trực tiếp tại Trung tâm tin học Trường Thịnh Vũng Tàu, có nhiều chính sách Tài Trợ Lệ Phí Thi Chứng Chỉ CNTT.
 • Lịch thi được tổ chức hàng tuần vào các ngày CN, hội đồng thi Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Học viên đăng ký thi cần nộp:

-4 hình 4×6, phía sau hình ghi Họ Tên, Ngày Sinh, Nơi Sinh.

-1 photo CMND không cần công chứng.

-Lệ phí thi Chứng Chỉ CNTT Cơ Bản (CCA): Học viên chính thức (có đóng học phí): 300,000 đồng.

-Lệ phí thi Chứng Chỉ CNTT Nâng Cao (CCB): Học viên chính thức (có đóng học phí): 300,000 đồng.

Nếu thi Chứng Chỉ CNTT Nâng Cao thì nộp thêm bản sao Chứng Chỉ CNTT Cơ Bản. Học viên đi thi phải mang theo CMND hoặc giấy tờ cá nhân có dán ảnh.

Khóa học chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin căn bản tại vũng tàu

Khóa học chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin căn bản tại vũng tàu

KẾT QUẢ THI CNTT

-Sau 2 tuần kể từ ngày thi sẽ có kết quả thi, học viên sẽ được thông báo kết quả bằng tin nhắn hoặc xem qua website:

1. Chứng Chỉ Tin Học A, B, C có còn hợp lệ và phù hợp với quy định mới của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo không?

Hiện thời, theo quy định mới, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo quy định chỉ công nhận Chứng Chỉ CNTT Cơ Bản và Chứng Chỉ CNTT Nâng Cao. Như vậy chứng

chỉ Tin Học A, B, C sẽ được dừng cấp, thay vào đó là hệ thống chứng chỉ mới CNTT Cơ Bản và CNTT Nâng Cao.

2. Chưa có Chứng Chỉ CNTT Cơ Bản(CCA) thì có được thi lấy Chứng Chỉ CNTT Nâng Cao (CCB) không?

Bộ Giáo Dục & Đào Tạo quy định Bắt Buộc phải có Chứng Chỉ CNTT Cơ Bản thì mới được thi lấy Chứng Chỉ CNTT Nâng Cao.

3. Thời gian học của các Chứng Chỉ CNTT là mấy tháng?

Thời gian học là 1 tháng, một tuần học 3 buổi, mỗi buổi là 3 tiếng.

4. Chứng Chỉ Tin Học CNTT Cơ Bản và CNTT Nâng Cao do trường nào cấp?

Chứng chỉ quốc gia của Bộ GD & ĐT do Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh cấp. Giá trị toàn quốc, thời hạn vĩnh viễn.

5. Thời hạn của các chứng chỉ là bao lâu?

Chứng Chỉ Tin Học CNTT Cơ Bản và CNTT Nâng Cao có thời hạn vĩnh viễn.

6. Các kỳ thi chứng chỉ tin học sẽ được tổ chức ở đâu?

Các kỳ thi tin học quốc gia được tổ chức tại Tin Học Trường Thịnh Vũng Tàu (Hội đồng thi do Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức) hoặc thi tại trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh .

7. Lệ phí thi chứng chỉ tin học là bao nhiêu?

-Lệ phí thi Chứng Chỉ CNTT Cơ Bản (CCA): Học viên chính thức (có đóng học phí): 300,000 đồng.

-Lệ phí thi Chứng Chỉ CNTT Nâng Cao (CCB): Học viên chính thức (có đóng học phí): 300,000 đồng.

8. Khi đăng ký thi học viên cần nộp những gì?

Học viên nộp 4 hình 4×6, phía sau hình có ghi rõ Họ Tên, Ngày Sinh, Nơi Sinh. Nộp 1 photo CMND không cần công chứng, nộp lệ phí thi. Nếu thi

Chứng Chỉ CNTT Nâng Cao thì cần nộp thêm bản sao công chứng Chứng Chỉ CNTT Cơ Bản.

9. Khi nào sẽ có kết quả thi, thời gian nhận chứng chỉ là bao lâu?

Thời gian biết kết quả thi là 2 tuần kể từ ngày thi. Sau khi biết kết quả thi, trong vòng tối đa 1.5 tháng sẽ nhận được chứng chỉ. Trung Tâm Tin Học Trường Thịnh Vũng Tàu sẽ chủ động thông báo cho học viên đến nhận tại Trung Tâm Tin Học Vũng Tàu.

a) Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản

– Hiểu các khái niệm cơ bản về ICT ở cấp độ phổ thông và biết những bộ phận khác nhau của máy tính

– Hiểu khái niệm phần cứng, nắm được các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu năng của máy tính và các thiết bị ngoại vi.

– Hiểu khái niệm phần mềm, có thể đưa ra các ví dụ về phần mềm ứng dụng và phần mềm hệ điều hành thông dụng.

– Hiểu cách thức sử dụng các mạng thông tin trong công nghệ máy tính và nhận biết những tùy chọn khi kết nối với internet.

– Hiểu khái niệm công nghệ thông tin và truyền thông, có thể đưa ra ví dụ về ứng dụng thực tế của công nghệ thông tin và truyền thông trong cuộc sống hàng ngày.

– Nhận thức các vấn đề bảo mật quan trọng khi sử dụng máy tính.

– Nhận thức các vấn đề pháp lý quan trọng liên quan đến bản quyền và bảo vệ dữ liệu khi sử dụng máy tính.

b) Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản

– Người học thể hiện được khả năng vận hành và quản lý máy tính cá nhân

– Sử dụng các tính năng chính của hệ điều hành, gồm điều chỉnh thiết lập cho máy chính và sử dụng các tính năng trợ giúp xây dựng sẵn.

– Thao tác hiệu quả trên desktop và làm việc hiệu quả trong môi trường người sử dụng đồ họa.

– Biết các khái niệm chính về quản lý file và có thể tổ chức hiệu quả các file và thư mục để dễ định vịvà tìm kiếm.

– Sử dụng các phần mềm tiện ích để nén và giải nén file;

– Có khả năng sử dụng công cụ in và soạn thảo văn bản có sẵn trong hệ điều hành.

c) Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản

– Tìm hiểu tổng quan về văn bản và soạn thảo văn bản

– Sử dụng cơ bản phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word

– Hướng dẫn định dạng văn bản cơ bản

– Hướng dẫn chèn một số đối tượng đơn giản trong văn bản

– Style và cách sử dụng Style

– Hướng dẫn sử dụng bảng biểu: chèn, sửa, xóa, định dạng bảng biểu

– Hướng dẫn sử dụng đồ họa: chèn, sửa, xóa, định dạng, thiết kế SmartArt, Chart

– Hướng dẫn chuẩn bị in và in ấn

– Hiểu về một số kiến thức liên quan đến văn bản ứng dụng

– Hoàn thiện các kỹ năng soạn thảo văn bản ứng dụng

d) Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản

– Tìm hiểu tổng quan về bảng tính, chức năng của bảng tính

– Tìm hiểu và sử dụng phần mềm Microsoft Excel

– Tìm hiểu tổng quan về bảng tính, chức năng của bảng tính

– Tìm hiểu và sử dụng phần mềm Microsoft Excel

– Tìm hiểu tổng quan về bảng tính, chức năng của bảng tính

– Tìm hiểu và sử dụng phần mềm Microsoft Excel

e) Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản

– Tìm hiểu tổng quan về thuyết trình và trình chiếu

– Tìm hiểu về phần mềm Microsoft PowerPoint

– Tìm hiểu tổng quan về thuyết trình và trình chiếu

– Tìm hiểu về phần mềm Microsoft PowerPoint

f) Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản

– Tìm hiểu tổng quan về mạng máy tính.

– Tìm hiểu tổng quan về mạng Internet, khai thác và sử dụng mạng Internet

– Tìm hiểu về các phần mềm độc hại trong máy tính

– Xây dựng và lắp đặt mạng ngang hàng

Trung tâm đào tạo tin học văn phòng và thiết kế đồ họa tại Vũng Tàu

Trung tâm đào tạo tin học văn phòng và thiết kế đồ họa tại Vũng Tàu

Cam kết tại Trung Tâm Tin Học Vũng Tàu:

TRUNG TÂM TIN HỌC VŨNG TÀU – CAM KẾT VỀ CHẤT LƯỢNG:

 • Học viên học theo tiến độ của từng người, giảng viên hướng dẫn từng học viên nhằm đảm bảo học viên tiếp thu bài học tối ưu nhất.
 • Học viên được tự sắp xếp lịch học theo thời gian rảnh của mình (rảnh giờ nào đi học giờ đó).
 • Học viên được đào tạo theo phương châm “học để làm được việc” nên sẽ được học cho tới khi nào làm được việc mới kết thúc khóa học.
 • Học viên được học lại hoàn toàn miễn phí nếu sau kết thúc khóa học mà có nội dung nào chưa nắm vững.
 • Học viên được chia sẻ nhiều kiến thức về kinh nghiệm thực tế hữu ích trong suốt thời gian học.
 • Sau khi kết thúc khóa học tại Trung Tâm Tin Học Trường Thịnh Vũng Tàu. Nếu bạn gặp bất của thắc mắc hay trở ngại nào trong quá trình làm việc liên quan đến chuyên ngành bạn có vẫn có thể liên hệ với Tin học Trường Thịnh để được hỗ trợ.

TRUNG TÂM TIN HỌC VŨNG TÀU – CAM KẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 • Giáo trình được soạn thảo và chuẩn bị kỹ lưỡng để phù hợp với tất cả học viên.
 • Đội ngũ giảng viên đến từ các trường đại học danh tiếng trong thành phố như Đại học Bách Khoa, Kiến Trúc, KHTN, Mỹ Thuật, CNTT, Sư Phạm,…
 • Phòng học thoáng mát, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ học tập, màn hình LCD, máy cấu hình mạnh.
 • Học viên mỗi người một máy tính để thực hành tốt nhất.
 • Giảng viên hướng dẫn từng người để phù hợp với mức độ tiếp thu kiến thức riêng của học viên.
 • Phương pháp giảng dạy không ngừng cải tiến nhằm mang lại những buổi học chất lượng – hữu ích – thoải mái cho học viên.

TRUNG TÂM TIN HỌC TRƯỜNG THỊNH VŨNG TÀU – KHỞI ĐẦU CHO TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG!

Nội dung đào tạo chứng chỉ tin học ứng dụng cntt căn bản tại vũng tàu

Nội dung đào tạo chứng chỉ tin học ứng dụng cntt căn bản tại vũng tàu

Các khóa học liên quan

Khóa học Microsoft Power Point Nâng Cao

Khóa học Microsoft Word Nâng Cao

Khóa học Microsoft Excel Nâng Cao

KHoá học Chứng chỉ ứng dụng CNTT căn bản

Khoá học Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản được đào tạo theo yêu cầu của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (CB) (gồm đủ 6 mô đun CB) quy định tại thông tư 03/2014/TT-TTTT của Bộ Thông Tin Truyền Thông và thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của bộ GD-ĐT và Bộ Thông Tin Truyền Thông.

Theo đó Chương trình thi Chứng chỉ Tin học A quốc gia sẽ được thay thế bằng Chứng chỉ Công Nghệ Thông Tin căn bản, chương trình học bao gồm 6 module như sau:

STTTên Mô đunMôn học liên quan
1Mã IU01 – Hiểu biết về CNTT cơ bản.Nhập môn tin học
2Mã IU02 – Sử dụng máy tính cơ bản.Làm quen với máy tính
3Mã IU03 – Xử lý văn bản cơ bản.Microsoft Word cơ bản 2016 – 2021
4Mã IU04 – Sử dụng bảng tính cơ bản.Microsoft Excel cơ bản 2016 – 2021
5Mã IU05 – Sử dụng trình chiếu cơ bản.Microsoft PowerPoint cơ bản 2016- 2021
6Mã IU06 – Sử dụng Internet cơ bản.Khai thác Internet cơ bản

Ưu đãi khi tham gia khoá học Chứng chỉ Công nghệ thông tin căn bản tại Trung Tâm Tin Học Vũng Tàu

– Học viên được học theo tiến độ của từng người, số lượng học viên trong một lớp không lớn hơn 15 học viên, điều này giúp cho việc theo sát nội dung học, không bỏ sót hoặc học lướt chương trình.

– Phòng học thoáng mát, cùng với đầy đủ thiết bị máy tính hiện đại, cấu hình máy mạnh, nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập được thuận tiện nhất.

– Đặc biệt hơn, học viên sẽ được học lại HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ nếu kết thúc khoá học, học viên vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Mục tiêu đào tạo Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin căn bản tại Trung Tâm Tin Học Vũng Tàu:

Đối với khoá học Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản, Trung Tâm Tin Học Vũng Tàu đề ra các mục tiêu như sau:

+ Cung cấp các kiến thức và kỹ năng về tin học văn phòng.

+ Không nhìn bàn phím, gõ văn bản với 10 ngón tay.

+ Soạn thảo, trình bày văn bản một cách chuyên nghiệp, luận văn, bài nghiên cứu, giáo án với Microsoft Word.

+ Tính toán dữ liệu nhập xuất cho các cửa hàng, doanh nghiệp vừa và nhỏ với Microsoft Excel.

+ Soạn giáo án điện tử với Microsoft PowerPoint.

+ Học viên đạt trình độ có thể thi lấy Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo chuẩn của Sở Giáo Dục và Đào Tạo.

Tiêu chuẩn đào tạo chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin căn bản tại Trung Tâm Tin Học Vũng Tàu:

– Đội ngũ giảng viên đều là các chuyên gia về tin học giàu kinh nghiệm và giảng viên của các trường đại học danh tiếng trong thành phố như: Đại học Bách Khoa, CNTT, Khoa Học Tự Nhiên, v v …

– Chương trình học luôn cập nhật với những phiên bản tài liệu, phần mềm mới nhất nhằm đào tạo theo xu hướng áp dụng Công nghệ mới vào học tập.

– 100% các buổi học đều là thực hành trên máy tính.

– Đào tạo với tiêu chí: “học để làm được việc”, mang lại cho học viên những kiến thức hữu ích nhất, sát với thực tế nhất.

học tin học văn phòng ở vũng tàu

Học tin học văn phòng ở vũng tàu

Đối tượng học Trung Tâm Tin Học Vũng Tàu:

– Tất cả những ai muốn trang bị kiến thức tin học văn phòng cơ bản và nâng cao.

– Học sinh, sinh viên, cán bộ, nhân viên… đang làm việc cần trang bị thêm kiến thức tin học văn phòng cơ bản và nâng cao để hỗ trợ cho công việc.

Học phí khóa học luyện thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Căn Bản tại Vũng Tàu:

Học phí: 1.500.000 đồng.

Thời gian đào tạo: 1,5 tháng. (đặc biệt có khóa học kèm có giáo viên hướng dẫn kèm riêng – 1 kèm 1)

Chứng chỉ Quốc Gia: Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM cấp, có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc.

(Học phí không bao gồm lệ phí thi)

Nếu bạn vẫn đang thắc mắc chưa biết nên theo học Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản này ở đâu, bạn có thể liên hệ Trung Tâm Tin Học Vũng Tàu ngay hôm nay để được tư vấn, định hướng nội dung và chương trình học phù hợp nhất với bạn.

tin học vũng tàu

Trung tâm tin học Trường Thịnh Vũng Tàu – Địa chỉ 496 Trương Công Định, Phường 8 Vũng Tàu

trung tâm tin học trường thịnh vũng tàu

Trung tâm tin học Trường Thịnh Vũng Tàu – Địa chỉ: 357 Nguyễn An Ninh, Phường 9 Vũng Tàu

trung tâm tin học vũng tàu

Trung tâm tin học Trường Thịnh Vũng Tàu – Địa chỉ: 84 Hoàng Văn thụ, Phường 8 Vũng Tàu

trung tâm đào tạo tin học vũng tàu

Trung tâm tin học Trường Thịnh Vũng Tàu – Địa chỉ: 37/3 Lê Phụng Hiểu, Phường 8, Vũng Tàu

TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN TRUNG TÂM TIN HỌC TRƯỜNG THỊNH VŨNG TÀU

 • Tất cả các khóa học tại Trung tâm tin học Trường Thịnh Vũng Tàu đều được học và thực hành trên máy tính 100%, từ đó giúp học viên nắm vững kiến thức thực tế
 • Tài liệu học tập được phát miễn phí ngay sau khi đăng kí khóa học, được cập nhật kiến thức để phù hợp cho công việc
 • Giờ học linh hoạt, các khóa học luôn khai giảng thường xuyên giúp học viên theo sắp xếp công việc phù hợp để theo học
 • Đội ngũ giảng viên tại Trung tâm tin học Trường Thịnh Vũng Tàu có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy, bằng cấp từ các trường đại lớn trong nước, sẵn sàng hỗ trợ nhiệt tình, giải đáp thắc mắc cho học viên
 • Học viên có thể đăng kí học lại miễn phí khóa học nếu chưa vượt qua kì thi yêu cầu
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí cho học viên muốn theo học tại trung tâm hoặc qua hotline: 0702.222.272 – Zalo: 0933.008.831
 • Học phí tại Trung tâm tin học Trường Thịnh Vũng Tàu có tính cạnh tranh với những trung tâm khác tại Vũng Tàu, phù hợp với nhu cầu theo học mỗi học viên tới đăng kí
 • Hỗ trợ học phí cho học viên tới đăng kí các khóa học COMBO như tin học văn phòng, họa viên kiến trúc, thiết kế quảng cáo,…
 • Bằng cấp tại Trung tâm tin học Trường Thịnh Vũng Tàu cấp ngay sau khi kết thúc kì thi khóa học, có giá trị trên toàn quốc được cấp tại trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật chứng nhận

CÁC KHÓA HỌC ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM NHẤT TẠI TRUNG TÂM TIN HỌC TRƯỜNG THỊNH VŨNG TÀU

TIN HỌC VĂN PHÒNG
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH
KIẾN TRÚC – CƠ KHÍ – XÂY DỰNG
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
WEB & MARKETING

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ
  Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Tin học Trường Thịnh Vũng Tàu

  Địa chỉ: Trung tâm trên Google Map

  Cở sở 1: 37/3 Lê Phụng Hiểu, Phường 8, Tp. Vũng Tàu

  Cở sở 2: 496 Trương công định, Phường 8, Vũng Tàu

  Cở sở 3: 357 Nguyễn An Ninh, Phường Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu

  Cở sở 4: 84 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, Vũng Tàu

  Điện thoại: 0702.222.272 – Zalo: 0933.008.831

  Facebook: https://www.facebook.com/tinhoctruongthinhvungtau